Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że od 1 lipca 2020 r. rozpocznie nabór wniosków o przyznanie: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz programu Doby Start. Ww. wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez: portal empatia.mrpips.gov.pl https://empatia.mpips.gov.pl/, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Od 1 sierpnia 2020 r. wnioski w formie papierowej można będzie składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach (pokój nr 14).

Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią zachęcamy do korzystania z elektronicznej drogi składania wniosków przez Internet oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa (m.in. maseczki).