logo banku żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że w dniach wypłat zasiłków tj. 25 i 27 maja 2020 r. (poniedziałek i środa) od 8.00 do 13.00 w magazynie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy wydawana będzie żywność dla osób posiadających skierowanie z GOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019.

Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa

(maseczki, rękawiczki, odpowiedni odstęp).

Żywność osobom  starszym zostanie dostarczona 22 maja 2020 r.