LOGOGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że 25 września 2020 r. od 8.00 do 13.00 oraz 28 września 2020 r. od 8.30 do 14.30 w magazynie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy wydawana będzie żywność dla osób posiadających skierowanie z GOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019.