Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł dotyczącej postępowania pn. Senio-RITA animacja - animator/ka prowadząca cykliczne zajęcia animacyjne w gminie Kołczygłowy.