Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że nagrody i upominki za udział w konkursie na wykonanie ulotki profilaktycznej można odbierać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach oraz w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Łubnie.

Nagrody i upominki