logo banku żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach przypomina, że wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach w celu wystawienia skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej. 

Kryterium dochodowe:

- dla osoby w rodzinie 1320, 00 zł

- dla osoby samotnie gospodarującej 1707,20 zł

Zaświadczenia o dochodach za miesiąc poprzedzający wydanie skierowania.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 59 82 13 906      

logo banku żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że rozpoczął się nabór do otrzymywania produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach w celu wystawienia skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej.

Kryterium dochodowe:

- dla osoby w rodzinie 1320, 00 zł

- dla osoby samotnie gospodarującej 1707,20 zł

Zaświadczenia o dochodach za miesiąc poprzedzający wydanie skierowania.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 59 82 13 906            

Więcej informacji TUTAJ

LOGO Podprogram 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach z terenu województwa pomorskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Słupsku realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny),
  • mleczne (mleko UHT),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały),
  • tłuszcze (olej rzepakowy).

Pomoc żywnościowa trafiła do 312 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa pomorskiego

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o 6,46084 ton żywności;

o 905 paczek żywnościowych;

W ramach POPŻ Podprogram 2021 dla 14 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

  • żywieniowo dietetycznych – 1 spotkanie dla 4 uczestników
  • kulinarnych - 1 spotkanie dla 4 uczestników
  • innych działań aktywizujących – 1 spotkanie dla 10 uczestników

LOGO Podprogram 2021

Bank Żywności w Słupsku prowadzi nabór organizacji partnerskiej lokalnej do dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2021 Plus, w okresie od lutego 2023 do sierpnia 2023 dla potrzebujących mieszkańców gminy Kołczygłowy.

Program POPŻ 2014 – 2020 Podprogram 2021 Plus jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do udziału w programie zapraszamy organizacje działające non - profit, których celem statutowym jest realizacja działań z zakresu pomocy społecznej i na rzecz osób najbardziej potrzebujących, oraz posiadające doświadczenie w realizacji działań na rzecz włączenia społecznego.

Organizacja, biorąca udział w POPŻ Podprogramie 2021 Plus musi spełniać minimalne standardy w zakresie magazynowania i administrowane, określone w Wytycznych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w szczególności:

- posiadać pomieszczenia magazynowe, umożliwiające przechowywanie artykułów spożywczych w warunkach określonych przez producenta,

- zapewnić monitoring / ochronę za pośrednictwem specjalistycznych firm lub  w ramach własnych zasobów i możliwości,

- zapewnić rozładunek i załadunek artykułów spożywczych,

- posiadać kadrę i zdolności administracyjne do realizacji programu,

- posiadać zaplecze techniczne, zapewniające realizacje programu tj. m.in. pomieszczenie do obsługi administracyjnej, posiadanie telefonu, i o ile to możliwe, komputera.

W załączeniu publikujemy Deklarację do uczestnictwa w programie, którą każda zainteresowana udziałem w POPŻ Podprogramie 2021 Plus organizacja powinna złożyć w naszym biurze w Słupsku, przy ul. Słonecznej 16 E.

Rekrutacja trwa do 3 lutego 2023. Po tym okresie, na postawie złożonych dokumentów i przeprowadzenia weryfikacji spełniania kryteriów uczestnictwa w POPŻ Podprogramie 2021 Plus przez organizacje partnerskie lokalne oraz możliwości Banku Żywności w Słupsku, zostanie podjęta decyzja o tym czy organizacja zostanie zakwalifikowana do udziału w programie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku Żywności w Słupsku pod numerem telefonu 661131017 lub 669800960.

POPŻ20 Loga na strony intrnetowe 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje,

że 8 i 9 września 2022 r. (czwartek, piątek) od 8.00 do 13.00

w magazynie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy wydawana będzie żywność dla osób posiadających skierowanie z GOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021.