logo banku żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje,

że 25 i 26 maja 2022 r. (środa, czwartek) od 8.00 do 13.00

w magazynie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy wydawana będzie żywność dla osób posiadających skierowanie z GOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021.

logo banku żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje,

że 25 i 26 kwietnia 2022 r. (poniedziałek, wtorek) od 9.00 do 13.00

w magazynie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy wydawana będzie żywność dla osób posiadających skierowanie z GOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021.

logo banku żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje,

że 25 i 28 marca 2022 r. (piątek, poniedziałek) od 8.00 do 13.00

w magazynie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy wydawana będzie żywność dla osób posiadających skierowanie z GOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  w siedzibie Ośrodka wydawane są skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej.

Kryterium dochodowe:

- dla osoby w rodzinie 1320, 00 zł

- dla osoby samotnie gospodarującej 1707,20 zł

Zaświadczenia o dochodach za miesiąc poprzedzający wydanie skierowania.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 59 82 13 906            

logo banku żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że

13 i 14 lipca 2021 r. (wtorek, środa) od 8.00 do 13.00

w magazynie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy wydawana będzie żywność dla osób posiadających skierowanie z GOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020.