logo banku żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że

13 i 14 lipca 2021 r. (wtorek, środa) od 8.00 do 13.00

w magazynie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy wydawana będzie żywność dla osób posiadających skierowanie z GOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020.