Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  w siedzibie Ośrodka wydawane są skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej.

Kryterium dochodowe:

- dla osoby w rodzinie 1320, 00 zł

- dla osoby samotnie gospodarującej 1707,20 zł

Zaświadczenia o dochodach za miesiąc poprzedzający wydanie skierowania.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 59 82 13 906