Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach informuje, że od stycznia 2023 r. będzie można skorzystać z konsultacji w punkcie konsultacyjno- informacyjnym w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach. Konsultacje udzielane będą przez członków GKRPA tj. kuratora sądowego, policjanta, pracownika socjalnego, pedagoga.

Pierwsze konsultacje odbędą się 10 stycznia 2023 r. w godzinach 15.30-17.00 wg załączonego harmonogramu.

Więcej informacji można uzyskać pod nr 59 82 13 906.

Harmonogram