logo banku żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że

13 i 14 lipca 2021 r. (wtorek, środa) od 8.00 do 13.00

w magazynie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy wydawana będzie żywność dla osób posiadających skierowanie z GOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020.

logo banku żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że zaplanowane

na 25 czerwca wydawanie produktów żywnościowych dla osób posiadających skierowanie z GOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

2014-2020 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu PomocyNajbardziej

Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020

 zostaje przełożone na pierwszą połowę lipca.

Dokładna data wydania zostanie podana na początku lipca.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł dotyczącej postępowania pn. Senio-RITA animacja - animator/ka prowadząca cykliczne zajęcia animacyjne w gminie Kołczygłowy.

logo banku żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że

25 i 26 maja 2021 r. (wtorek, środa) od 8.00 do 13.00

w magazynie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy wydawana będzie żywność dla osób posiadających skierowanie z GOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020.

logo banku żywności

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że

27 i 28 kwietnia 2021 r. (wtorek, środa) od 8.00 do 13.00

w magazynie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy wydawana będzie żywność dla osób posiadających skierowanie z GOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020.