Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  w siedzibie Ośrodka wydawane są skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej.

Kryterium dochodowe:

- dla osoby w rodzinie 1161,60 zł

- dla osoby samotnie gospodarującej 1542, 20 zł

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 59 82 13 906