logo banku żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że 25 i 26 lutego 2021 r. (czwartek, piątek ) od 8.00 do 13.00  w magazynie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy wydawana będzie żywność dla osób posiadających skierowanie z GOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020.