logo banku żywności

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że

27 i 28 kwietnia 2021 r. (wtorek, środa) od 8.00 do 13.00

w magazynie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy wydawana będzie żywność dla osób posiadających skierowanie z GOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020.