Gminna Komisja ds. Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kołczygłowy

  • Tematem projektów zgłaszanych do GKPRPA powinno być przeciwdziałanie alkoholizmowi, nikotynizmowi, narkomanii, uzależnieniom behawioralnym, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, prezentacja alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, zdrowego i higienicznego trybu życia oraz wyrabiania pozytywnych nawyków wśród dzieci i młodzieży.
  • Projekt powinien wpisywać się w Gminny Program ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w szczególności w takie zadania jak:

-prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, kulturalnych, a także dożywianie dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

-wspieranie działań profilaktycznych polegających na prowadzeniu lokalnych działań profilaktycznych, kampanii edukacyjnych o charakterze rozrywkowym, sportowym, kulturalnym, itp.

  • Wymogi formalne:

- wiodącą ideą projektów nie powinny być działania jednorazowe, jednodniowe, tylko powinny być to działania profilaktyczne cykliczne, systematyczne lub programowe;

- w projekcie należy określić merytoryczny aspekt działania (do kogo jest adresowany, jakie działania przewiduje, jak będą realizowane zajęcia, jaki będzie skutek tych działań, w jaki sposób wpłynie na zmianę postaw społecznych);

- wnioski przyjmowane będą w dwóch terminach tj. do 31 marca 2022 r. oraz do 30 czerwca 2022 r. na formularzach znajdujących się w załączniku.

- wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołczygłowach, ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy, w godzinach pracy Ośrodka;

- wnioskodawcą mogą być szkoły, sołectwa, stowarzyszenia, grupy formalne i środowiskowe, opiekunowie świetlic.

  • Dofinansowanie uzyskają projekty, które spełnią wymogi formalne oraz zostaną pozytywnie zaopiniowane przez członków GKPRPA.
  • Sprawozdanie z realizacji projektu należy dostarczyć do GKPRPA po jego zakończeniu.
  • Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania;

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 82 13 906

Anna Gudalewicz - Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Katarzyna Pastuszka - Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W każdy pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 9.00 można skorzystać z konsultacji psychologicznych, po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym umówieniu się na spotkanie.

Więcej informacji pod numerem:

59 82 13 906

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach

oraz Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

z przyjemnością informują, że profilaktyczny konkurs plastyczny

pn. „Dobry humor mam, bo o zdrowie dbam”

został rozstrzygnięty – wpłynęło 58 prac.

 

Nagrodzone prace (klasy 0-I)

I miejsce – Zofia Kapiszka

pdfZofia_Kapiszka.pdf233.35 KB

II miejsce – Michał Hartyn Leszczyński

pdfMichał_Hartyn_Leszczyński.pdf194.01 KB

III miejsce – Małgorzata Jester, Lena Bartków, Amelia Krenc

pdfMałgorzata_Jester.pdf152.9 KB

pdfLena_Bartków.pdf102.03 KB

pdfAmelia_Krenc.pdf224.48 KB

Nagrodzone prace (klasy II-III) 

I miejsce – Nadia Dudek, Julia Butkiewicz

pdfNadia_Dudek.pdf217.58 KB

pdfJulia_Butkiewicz.pdf180.48 KB

II miejsce – Maja Mucha

pdfMaja_Mucha.pdf166.59 KB

III miejsce – Milena Mucha

pdfMilena_Mucha.pdf169.14 KB

 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkurach.

 Zwycięzców konkursu zapraszamy po odbiór nagród

do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach

24 listopada od 8.00 do 14.00.

Upominki dla wszystkich pozostałych członków konkursu zostaną dostarczone do szkół.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach oraz Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii z przyjemnością informują, że profilaktyczny konkurs na stworzenie krzyżówki został rozstrzygnięty.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkurach.

Wszystkich uczestników konkursu zapraszamy po odbiór nagród oraz upominków do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach 16 czerwca od 8.00 do 14.00.