W Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach 22 maja 2019 r. roku odbył się trzeci Przegląd Teatrów Profilaktycznych, który został zorganizowany przez Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach. W Przeglądzie udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach oraz ze Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach przygotowywani przez wychowawców klas. Każda ze szkół przygotowała przedstawienia na temat zdrowego stylu życia oraz szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień.

Szkoła Podstawowa w Kołczygłowach:

Klasy II SP  ,,Przygody Bartka”

Klasy IVb i VIa SP ,,Uzależnienie od gier telefonicznych”

Klasy VIII i gim. ,,Szansa to dobre słowo”

Szkoła Podstawowa w Łubnie:

Klasy I - III  ,,Zmartwienie króla”

Klasy IV-V SP   ,,Obóz przetrwania”

Klasy VIII SP + III gim. „Mur”.

Skład Komisji konkursowej:

  1. Anna Gudalewicz-Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Kierownik GOPS Kołczygłowy.
  2. Agnieszka Krüger-członek Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kurator zawodowy przy Sądzie Rejonowym w Bytowie.
  3. Katarzyna Pastuszka-Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownik GOPS w Kołczygłowach.
  4. Marcin Błażejewicz-członek Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kierownik Posterunku Policji w Kołczygłowach.
  5. Bogumiła Szarmach-Kierownik Biblioteki Publicznej w Kołczygłowach.

Wyniki Przeglądu:

I miejsce (BON 500 zł) - Klasy IV-V SP   ,,Obóz przetrwania”.

II miejsce (BON 400 zł) - Klasy I - III  ,,Zmartwienie króla”.

III miejsce (BON 300 zł) –  Klasy VIII SP + III gim. „Mur”.

Wyróżnienie (BON 200 zł) –  Klasy IVb i VIa SP ,,Uzależnienie od gier telefonicznych”.

Udział (BON 150 zł) – Klasy VIII i gim. ,,Szansa to dobre słowo”.

Udział (BON 150 zł) - Klasy II SP  ,,Przygody Bartka”.