logo banku żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje,

że 25 i 28 marca 2022 r. (piątek, poniedziałek) od 8.00 do 13.00

w magazynie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy wydawana będzie żywność dla osób posiadających skierowanie z GOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021.