Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach