Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach przypomina, że nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kołczygłowy trwa do 30 czerwca 2023 r. Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołczygłowach, ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy w godzinach pracy Ośrodka.

Więcej informacji można uzyskać pod nr 59 82 13 906