logo banku żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że rozpoczął się nabór do otrzymywania produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach w celu wystawienia skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej.

Kryterium dochodowe:

- dla osoby w rodzinie 1320, 00 zł

- dla osoby samotnie gospodarującej 1707,20 zł

Zaświadczenia o dochodach za miesiąc poprzedzający wydanie skierowania.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 59 82 13 906            

Więcej informacji TUTAJ