Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach informuje, że nastąpiła zmiana w harmonogramie spotkań w punkcie konsultacyjno-informacyjnym. Spotkanie, które miało odbyć się 4 lipca zostało przełożone na 3 lipca na 15.30