LOGO Podprogram 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje,

że 12 i 13 lipca 2023 r. (środa, czwartek) od 9.00 do 13.00 w magazynie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy wydawana będzie żywność dla osób posiadających skierowanie z GOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021 Plus.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021 Plus

 POPŻ Podprogram 2021 Plus-Infografika

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2023, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: lipiec 2023 – sierpień 2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Słupsku do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa pomorskiego,  która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód
  1. do 14.05.2023 nie przekraczał 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie,
  2. od 15.05.2023 nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 PLN dla osoby w rodzinie,

logo banku żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach przypomina, że wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach w celu wystawienia skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej. 

Kryterium dochodowe:

- dla osoby w rodzinie 1320, 00 zł

- dla osoby samotnie gospodarującej 1707,20 zł

Zaświadczenia o dochodach za miesiąc poprzedzający wydanie skierowania.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 59 82 13 906      

logo banku żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że rozpoczął się nabór do otrzymywania produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach w celu wystawienia skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej.

Kryterium dochodowe:

- dla osoby w rodzinie 1320, 00 zł

- dla osoby samotnie gospodarującej 1707,20 zł

Zaświadczenia o dochodach za miesiąc poprzedzający wydanie skierowania.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 59 82 13 906            

Więcej informacji TUTAJ

LOGO Podprogram 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach z terenu województwa pomorskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Słupsku realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny),
 • mleczne (mleko UHT),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały),
 • tłuszcze (olej rzepakowy).

Pomoc żywnościowa trafiła do 312 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa pomorskiego

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o 6,46084 ton żywności;

o 905 paczek żywnościowych;

W ramach POPŻ Podprogram 2021 dla 14 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

 • żywieniowo dietetycznych – 1 spotkanie dla 4 uczestników
 • kulinarnych - 1 spotkanie dla 4 uczestników
 • innych działań aktywizujących – 1 spotkanie dla 10 uczestników