27 października 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach odbył się IV Przegląd Teatrów Profilaktycznych, który został zorganizowany przez Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach. W Przeglądzie udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach oraz ze Szkoły Podstawowej w Łubnie przygotowywani przez wychowawców klas. Każda ze szkół przygotowała przedstawienia na temat szeroko rozumianej profilaktyki.

Szkoła w Kołczygłowach:

Kl. III a i III b SP "Królewna Śmieszka"                 

Kl. V a SP   "Pinokio na zakręcie"

Kl. VIII b SP "Bądź dobrym człowiekiem"

Szkoła w Łubnie:

Kl. I-III - „O hałasie, który w szkole panuje i zdrowie psuje”

Skład komisji konkursowej wchodzą:

  1. Anna Gudalewicz - Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
  2. Małgorzata Zielonka – Sekretarz Gminy Kołczygłowy
  3. Katarzyna Pastuszka - Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  4. Marcin Błażejewicz- Członek  Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  5. Natalia Oreńczak – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kołczygłowy.

Wyniki IV Przeglądu Teatrów Profilaktycznych:

I miejsce (BON 650,00 zł) - Kl. VIII b SP Kołczygłowy "Bądź dobrym człowiekiem"

II miejsce (BON  550,00zł) - Kl. III SP Kołczygłowy  "Królewna Śmieszka"      

III miejsce (BON 400,00 zł) –  Kl. V a SP Kołczygłowy  "Pinokio na zakręcie", Kl. I-III SP Łubno - „O hałasie, który w szkole panuje i zdrowie psuje”

IV Przegląd Teatrów Profilaktycznych 2

 

IV Przegląd Teatrów Profilaktycznych 3

 

IV Przegląd Teatrów Profilaktycznych 1IV Przegląd Teatrów Profilaktycznych 6

 

IV Przegląd Teatrów Profilaktycznych 8

IV Przegląd Teatrów Profilaktycznych 4

 

IV Przegląd Teatrów Profilaktycznych 7