LOGO Podprogram 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach z terenu województwa pomorskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Słupsku realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny),
  • mleczne (mleko UHT),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały),
  • tłuszcze (olej rzepakowy).

Pomoc żywnościowa trafiła do 312 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa pomorskiego

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o 6,46084 ton żywności;

o 905 paczek żywnościowych;

W ramach POPŻ Podprogram 2021 dla 14 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

  • żywieniowo dietetycznych – 1 spotkanie dla 4 uczestników
  • kulinarnych - 1 spotkanie dla 4 uczestników
  • innych działań aktywizujących – 1 spotkanie dla 10 uczestników