Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy Ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Aktualnych partnerów KDR można wyszukać tutaj

Więcej informacji można uzyskać tutaj